Enschede-Losser

Bemesten

Van fuchsia's wordt veel verwacht, vooral dat ze mooi groeien en uitbundig bloeien in een betrekkelijke korte periode.
Dit gaat alleen maar lukken als ze ook voldoende meststoffen krijgen die ze nodig hebben.
In de groei- en bloeiperiode (voorjaar en zomer) is het dan ook beslist nodig om te bemesten om de planten aan de verwachtingen te laten voldoen.
De belangrijkste elementen van meststoffen zijn

  • Stikstof (N)
  • Fosfor (P)
  • Kalium (K) en
  • Sporenelementen

In elk seizoen is de behoefte van de planten aan stikstof, fosfor en kalium, anders.
Dit is ook de reden dat de meeste fuchsialiefhebbers in het voorjaar de planten bemesten met een meststof die een relatief hoog stikstofgehalte heeft, omdat die zorgt voor de groei van de plant.
Stekken worden de eerste weken liever bemest met een meststof die een hoger fosforgehalte heeft, omdat dit bij stekken zorgt voor een goede wortelontwikkeling.
Voor volwassen planten zorgt fosfor voor de bloei en zaadvorming. Kalium zorgt ervoor dat de plant stevig blijft en weerstand krijgt tegen ziekten.
In de herfst zorgt kalium ook voor het "afrijpen" van de planten, zodat ze goed de winterberging doorkomen. Over sporenelementen hoef je je in principe nooit druk te maken als je een goede potgrond of organische mest gebruikt.
Zowel organische (dierlijke mest ) als kunstmest is goed. Koemest bevat organische meststoffen. Nooit verse koemest gebruiken, deze is te scherp en kan de planten verbranden. Een goede organische meststof is Culterra; dit bevat ook bloed- en beendermeel.
Een ander voordeel van organische meststoffen is dat ze er voor zorgen dat de grond humusrijk blijft en langzamer werkt in vergelijking met kunstmest.
Bij het gebruik van kunstmest in principe één keer per week mesten. Zieke planten nooit mesten: Eerst kijken wat er aan de hand is en het probleem proberen te verhelpen. Er kan bijv. ongedierte in de potgrond zitten die de wortels heel lekker vinden.

Tot slot is bij de Twentse Fuchsia Club meststof te koop voor de fuchsia's, die is afgestemd op de groei, bloei en het afrijpen van de plant.