Enschede-Losser

Meer helpers gezocht!

Er staan gelukkig weer diverse activiteiten op de planning.
Maar die gaan alleen door als we voldoende vrijwilligers hebben om ze te organiseren!
Help jij ons uit de brand?
Neem dan contact op met Hendrik of Willy.