Enschede-Losser

ZONDAG, 18 FEBRUARI 2018, HET WITTE VEEN.

Het was deze zondag heerlijk weer en hebben meer dan 2 uur in het Witte Veen gewandeld.
Naarmate het later werd kwamen er steeds meer mensen, zowel wandelaars als fietsters, enz.

Je kon duidelijk de schade die de storm verzoorzaakt had zien. Veel bomen waren in hun geheel met kluit en al omgewaaid, andere bomen waren als een lucifer geknakt.
Op sommige plekken moest je echt uitkijken waar je liep, zo drassig.
De vorst en gedeeltelijke dooi leverden mooie plaatjes op zowel in, bij en op het water.

Naar de Hooglanders gewandeld, Jan dichterbij en ik op gepaste afstand.
Toen die ene onze kant op kwam ben ik terug gelopen en heb op het grote pad op Jan staan wachten.
Het Witte Veen, het blijft er heerlijk wandelen maar dan wel de Hooglanders op enige afstand van mij.

Groetjes, Sini Arendsen.