Enschede-Losser

Dinsdag 20 maart 2018, A.l.V. Groei & Bloei

De A.L.V. vond wederom plaats in de Kraesgenberg in Losser. Voorzitter Wim van Lier opent de vergadering en deze verloopt vlot.

Er zijn 3 nieuwe mensen in het Bestuur gekomen waarvan Corry Huijbregts al een jaar aspirant-lid is. De andere twee zijn Hendrik Knol en Ida Kip - de Ram.
Margriet en Bernhard zijn bereid om langer te blijven tot er nog 2 nieuwe leden bij komen.
De voorzittershamer wordt door Wim aan Bernhard door gegeven.

De Bloemschikcommissie kan nog mensen gebruiken zodat ook zij door kunnen gaan. Bij de Activiteitencomm. zijn Hendrik Knol en Trudy van Gils gekomen.
Bij de Groene Zondag heeft Ans Rijssemus zich aangesloten.
De Open Tuinencomm. is versterkt met Hendrik Knol en José Oude Vrielink.

Sini Arendsen was 25 jaar lid en kreeg een oorkonde en een prachtige bos bloemen. Ook Jan Arendsen werd onverwachts verrast, ook hij is zolang bij de club.
Wim werd in het zonnetje gezet door de heer Faber van het Hoofdbestuur. Voor zijn vele werkzaamheden kreeg hij o.a. een oorkonde en een zilveren speldje met een Robijntje.

Daarna hadden we pauze en na de pauze toonde Wim een powerpoint over het afgelopen jaar en wat we dit jaar al hebben gehad en gaan doen. De vergadering was netjes op tijd afgelopen.
Jammer dat er altijd zo weinig mensen komen.

 

Groetjes, Sini Arendsen.