Enschede-Losser

jaarvergadering 2022, alleen voor leden!

Deze wordt gehouden op 21 april in erve Kreasgensberg te Losser.
Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur, zie ook in de agenda.
Klik hieronder voor de  stukken:
- agenda algemene ledenvergadering 2022
- verslag algemene ledenvergadering 3-2-2020
- sociaal verslag 2020
- sociaal verslag 2021
De financiële verslagen over 2020 en 2021 zijn op de jaarvergadering in te zien.

Corona.
Gezien dat de meeste maatregelen niet meer gelden willen we er toch op wijzen indien men verschijnselen gerelateerd aan corona heeft om toch thuis te blijven. 
Wij willen dat iedereen gezond blijft en danken u voor deze medewerking.

Secretariaat Groei & Bloei Enschede – Losser.