Enschede-Losser

ETEN VAN JE EIGEN LOKALE, DUURZAME, NATUURINCLUSIEVE HERENBOERDERIJ!

 

Herenboeren Twente is al sinds voorjaar 2021 met een groep vrijwilligers aan de slag om in Twente, één of meerdere kleinschalige coöperatieve kringloopboerderijen op te zetten. Daar lijkt zij nu in te gaan slagen. Grond lijkt op een aantal plekken in het verschiet te komen. Nú de leden nog.

Het bestuur van Herenboeren Twente nam contact op met het bestuur van Groei en Bloei Enschede-Losser. Immers, bedienen we niet beiden een vergelijkbare doelgroep? Mensen met een passie voor groen, voor natuur, voor duurzaam?

Herenboeren Twente doet haar verhaal. Wie weet kunnen we elkaar binnenkort de hand schudden op één van de Herenboerderijen.

 

Een Herenboerderij, wat is dat?

Een Herenboerderij is een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf. Een coöperatie van zo’n 250 huishoudens is eigenaar van de boerderij. Samen hebben ze twee boeren in dienst, die exclusief voor de leden gezond en duurzaam eten produceren. De leden halen hun voedsel wekelijks op en krijgen door het jaar heen wel 50 verschillende soorten groenten en fruit, maar ook vlees en eieren van de boerderij. De Herenboerderij voorziet zo 500 monden van duurzaam, lekker, (h)eerlijk en lokaal voedsel. De ervaring leert dat als de boerderij volledig in bedrijf is, deze circa 60% van het voedsel van leden produceert. En dat alles op een natuur inclusieve manier.

 

Wat betekent dat, natuur inclusief?

Natuur inclusief betekent dat wij bij de productie van ons voedsel de natuur centraal zetten.  We werken met de natuur méé, in plaats van dat we de natuur uitputten. We gebruiken géén pesticiden, herbiciden of kunstmest. We injecteren géén drijfmest in de grond en zijn zuinig met water. Zo helpen wij om het leven in de bodem en de biodiversiteit te herstellen. Regeneratief wordt dat ook wel eens genoemd.

 

Moeten de leden ook meewerken op de boerderij?

In principe doet de boer het werk. Maar om zoveel verschillende producten te produceren zonder pesticiden en kunstmest is heel arbeidsintensief. Op de gemiddelde Herenboerderij zijn altijd voldoende leden die bereid zijn de boer een handje te helpen, bijvoorbeeld bij inplanten, of oogsten. Maar op de herenboerderij gebeurt meer dan alleen voedsel produceren. Meehelpen helpt, maar hoeft niet persé.

De leden organiseren ook leuke dingen met elkaar, bijvoorbeeld een Herenboeren-picknick, of workshops over het (ouderwets) inmaken van groenten, en we geven rondleidingen aan scholen en andere geïnteresseerden. De herenboerderij is ook een beetje een community van gelijkgestemden. Er ontstaan hier vriendschappen voor het leven.

 

Hoe lang bestaat Herenboeren Twente al?

Herenboeren Twente bestaat nu ongeveer anderhalf jaar. Maar wij maken deel uit van een veel grotere organisatie: Herenboeren Nederland. Er zijn in Nederland al 14 natuurinclusieve Herenboerderijen in exploitatie. Eerste kwartaal 2023 komen er daar nog eens 7 bij. Herenboeren Nederland heeft de ambitie om per 2030 350 Herenboerderijen in productie te hebben. Dat is hun manier om te helpen bij de transitie naar meer duurzame landbouw, die voor het behoud van onze natuur zo belangrijk is.

Herenboeren Nederland helpt dus ook ons met om de boerderijen in Twente met succes van de grond te krijgen. Zij helpen bij de selectie van locaties, bij het vinden van geschikte boeren. Die komen overigens ook in dienst bij Herenboeren Nederland, waar ze ook aanvullende opleiding krijgen.

Toen wij vorig jaar met 12 mensen begonnen was ons doel één of meerdere Herenboerderijen in Twente. Maar inmiddels is onze achterban in Twente behoorlijk groot geworden. Onze nieuwsbrief wordt door bijna 1200 enthousiaste Twentenaren gelezen en dat worden er wekelijks meer. Nog eens honderden Twentenaren volgen ons via Facebook, linkedIn en Instagram. Er is dus potentie voor méér dan één Herenboerderij In Twente.

 

Daarom hebben we nu 5 lokale coöperaties opgericht, ieder met een eigen bestuur en een eigen lokale kartrekkersgroep. Ieder is bezig om lokaal 20 hectare geschikte landbouwgrond te vinden om de boerderij te kunnen starten.

 

  • HB Haaksbergen/Lankheet
  • HB Enschede Zuid 
  • HB Enschede Noord/Oldenzaal/Losser
  • HB Hengelo/Borne
  • HB Almelo

 

Op enkele locaties zitten we heel dicht bij tegen het verkrijgen van grond. Zodra dat gebeurt dan kunnen we los. Dat geldt voor Herenboeren Enschede Zuid, HB Lankheet en HB Hengelo/Borne.

HB Enschede Noord/Oldenzaal/Losser heeft afspraken met Landschap Overijssel nabij vliegveld/Lonneker Berg, maar zoekt nog extra hectaren. HB Almelo heeft een prachtige groep bij elkaar, maar zoekt nog grond.

 

Vertel eens iets over de Herenboerderij in Enschede-zuid?

De gemeente is in bezit van 60 hectaren van deze prachtige Es. Die 60 hectaren worden per 1 januari opnieuw in pacht uitgegeven. Aangezien de gemeente duurzame landbouw en natuur wil stimuleren is er een gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld voor de Usseleres en een lijst met eisen en criteria op basis waarvan de gemeente besluit wie de gronden per 1 januari mag pachten. Hoe duurzamer het initiatief, hoe meer kans dat je de grond mag pachten. Wij denken dat een duurzame Herenboerderij daarom veel kans maakt en we hopen hier dus op 20 hectaren grond. Halverwege december horen wij of wij de grond gegund krijgen. 1 januari 2023 gaat vervolgens de pacht in en kunnen we de boerderij gaan inrichten. Er is nog wel een belangrijke hobbel waarover wij moeten beslissen; De gemeente geeft de grond in eerste instantie uit voor 2 x 3 jaar, zonder garantie dat wij daarna kunnen blijven. Dat is voor een Herenboerderij eigenlijk te kort. Wij moeten een moeilijk besluit nemen of wij bereid zijn dat risico te nemen.

Mensen die lid willen worden van Herenboerderij Enschede Zuid (of van één van de andere boerderijen) kunnen via onze website www.twente.herenboeren.nl een intentieverklaring tot deelname tekenen. Dat verplicht nog tot niets, maar geeft ons een indicatie dat er voldoende leden zijn om de boerderij te kunnen financieren en te starten. Wij hebben 180 getekende intentieverklaringen nodig voor het einde van het jaar. Mocht het met de Usseler Es niet lukken, dan gaan wij in volle gang verder met een volgende locatie. Wij zijn al bezig met een plan B op een mooie andere locatie in Enschede Zuid.

 

Waar is Herenboeren Twente het meest mee geholpen?

 

Intentieverklaring

Voor al onze locaties geldt: teken een voorlopige intentieverklaring om lid te worden. Alle informatie hierover vind je op onze website: twente.herenboeren.nl.  Hier kan je je ook aanmelden voor onze 6 wekelijkse nieuwsbrief.

 

Denkers en doeners

Ook kunnen onze 5  initiatieven nog vrijwilligers, kartrekkers en ook enkele bestuurders gebruiken. Twee locaties zoeken nog een ervaren penningmeester. Om de boerderijen van de grond te krijgen hebben wij denkers en doeners nodig.  Mensen die willen ondersteunen bij ledenwervingsacties en informatiebijeenkomsten, marketing en communicatie, mensen met administratieve ervaring om de ledenadministratie en de financiële administratie op poten te zetten, mensen die helpen bij het ontwerpen en inrichten van de boerderij, of die het leuk vinden om te organiseren. Geïnteresseerden kunnen ons mailen via twente(at)herenboeren.nl

 

Grond

Verder horen we natuurlijk graag tips over eventueel beschikbaar komende grond. Wij zijn geïnteresseerd in zowel pacht als koop. Ook zijn we altijd op zoek naar boeren met ervaring met het kleinschalige biologische gemengd bedrijf, die interesse hebben om te gaan werken op één van onze coöperatieve boerderijen.

 

Informatiebijeenkomsten

Binnenkort organiseren wij een aantal bijeenkomsten om geïnteresseerde Enschedeërs te informeren over het concept herenboerderij en wat het betekent om lid te zijn van je eigen herenboerderij.  

 

  • Zondag 27 november 2022 10:30 – 12:00 – Locatie: Haaksbergerstraat 864, Enschede; 
  • Woensdag 7 december 2022 19:30 – 21:00 – Locatie: Zaal bij speeltuin het Honk, Ferdinand Bolstraat 16, Enschede;
  • Woensdag 14 december 2022 19:30 – 21:00 – Locatie: Zaal bij speeltuin 't Hoogeland, Molukkenstraat 90, Enschede;
  • Maandag 19 december 2022 19:30 – 21:00 – Locatie: Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15, Enschede

Voor meer informatie over Herenboeren Twente, het tekenen van de intentieverklaring, of om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, zie: twente.herenboeren.nl