Enschede-Losser

woensdagavond 17 juni: excursie naar De Weusthagtuin van Jan Arendsen in Hengelo*

Ingesloten door stedelijke bebouwing  ligt de tuin in het recreatieve gebied ‘het Weusthag’.
De familie Arendsen woont daar sinds 1874 op een voormalig boerderijtje. 
De bijbehorende landbouwgrond is voor een deel omgeven door oude Twentse houtwallen.
In 1970 is rond de gebouwen een erfbeplanting gepoot, uitgegroeid tot een eikenbos met onderbeplanting.
Binnen de erfbeplanting is geleidelijk een 4000 m2 grote tuin ontwikkeld.
Een belangrijk onderdeel van de tuin zijn de lange bloemenborders met een groot assortiment aan vaste planten.    

Opgave via corryhuijbregts(at)gmail.com
Adres: Landmansweg 37,Hengelo (O)
Tijd: 19.00 uur
Carpoolen: 18.30 t.o Mc Donald
Kosten : 2 euro leden; 3. 00 euro niet-leden

*Tuinpaden ten dele rolstoel toegankelijk